Etusivu » Hakijoille

MITÄ ON BIOTEKNOLOGIA

Bioteknologia tutkii solua, elämän rakennuspalikkaa. Vahvalla tietämyksellä rasvojen, hiilihydraattien, DNA:n, RNA:n ja proteiinien toiminnasta voidaan tehdä korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, mutta myös luoda uraauurtavia sovelluksia niin teollisuuteen kuin maatalouteen.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin koulutusohjelma Tampereen yliopistossa onkin suunnattu kaikille niille, jotka haluavat tehdä tulevaisuuden ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden puolesta!

Hakijalle01-1

OPINTOJEN RAKENNE

Opinnot jakautuvat lähtökohtaisesti viidelle vuodelle, joista ensimmäiset kolme käytetään kandidaatin tutkintoon ja viimeiset kaksi maisterintutkintoon.

KANDIDAATIN TUTKINTO

Kandidaatintutkintoon voit tutustua täältä!

Kandidaatin tutkinnossa perehdytään soluihin molekyylitasolla ja omaa mielenkiintoaan voi seurata valitsemalla itselleen mieluisia valinnaisia kursseja. Myös hyvä käytännön osaaminen laboratoriossa opetetaan.

MAISTERISUUNTAUKSET

Bioteknologian ja biolääketieteen koulutusohjelman maisterivaiheeseen kuuluu kolme pääainevaihtoehtoa. Valittavissa on erikoistuminen bioinformatiikkaan, molekyylibiologiaan tai soluteknologiaan. Niiden sisältöihin voit tutustua täältä!

Bioinformatiikka soveltaa tietotekniikan, tekoälyn, matematiikan ja tilastotieteen menetelmiä biologisen datan, kuten DNA:n analysointiin. Bioinformatiikkaa hyödynnetään paljon nykyaikaisessa bioteknologisessa, biologisessa ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa!

Soluteknologian opinnot tarjoavat opiskelijalle kattavan kuvan solujen ja kudosten rakenteesta ja toiminnasta ja siitä, miten tätä tietämystä voidaan hyödyntää erilaisissa biolääketieteellisissä sovelluksissa. Opinnot kattavat soluteknologian, kudosteknologian ja regeneratiivisen lääketieteen teoreettisen perustan. Opiskelijat saavat myös vahvan käytännön asiantuntemuksen alan tieteellisistä menetelmistä.

Molekyylibiologian opinnot tarjoavat opiskelijalle laajan tietämyksen molekyylitason biologisista prosesseista keskittyen erityisesti näkökulmiin, jotka liittyvät ihmisen biologiaan ja terveyteen. Opiskelijat saavat vankan teoreettisen ymmärryksen geneettisen informaation rakenteesta ja toiminnasta ihmissoluissa. Opiskelussa korostuu myös vahva käytännön osaaminen alan tieteellisissä menetelmissä

HAKEMINEN

Opiskelemaan tutkinto-ohjelmaan on mahdollista päästä yhteishaun kautta todistus- tai pääsykoevalinnalla. Myös siirtohaku toisesta yliopistosta on mahdollinen!