Etusivu » Jäsenelle » Biopsi ry:n ympäristötavoitteet

Biopsi ry:n ympäristötavoitteet

Biopsi ry:n ympäristötavoitteiden tarkoitus on antaa raamit ainejärjestön jäsenille ja toimijoille kaikkeen järjestön toimintaan liittyen. Biopsin ympäristötavoitteet on hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.4.2021.

Kerhis eli Biopsin kerhohuone Kaupin kampuksella

Kerhohuoneella kierrätetään kaikki jätteet kampuksen mahdollisuuksien mukaan. Ainejärjestön jäsenille suositellaan oman kahvimukin tuomista kerhikselle, jolloin kertakäyttömukien käyttö vähenee. Kerhohuoneen hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma.

Tapahtumat

Tapahtumissa huolehditaan kierrätysmahdollisuuksista sekä pyritään minimoimaan roskien määrä. Kertakäyttöastioiden käyttöä pyritään vähentämään kestoastioita hyödyntäen. Isommissa tapahtumissa suositaan kasvisruokaa ja ruuan hävikkiä vähennetään esimerkiksi jakamalla yli jäänyttä ruokaa osallistujille. Biopsi ry tukee Reilua Kauppaa toiminnallaan, joten yrityskahveilla ja vuosijuhlilla tarjotaan vain Fair Trade -merkillä varustettua kahvia. Ainejärjestö voi myös järjestää vuosittain jonkin ympäristöaiheisen tapahtuman, kuten kirpparikierroksen.

Ympäristöasioista tiedottaminen

Myös Biopsin somessa, kuten instagramissa, tuodaan esille ajankohtaisia ympäristöasioita liittyen esimerkiksi kampuksen kierrätysmahdollisuuksiin. Ympäristöasioista kiinnostuneita varten ainejärjestöllä on myös yhteinen alusta keskustelullle.
Ympäristövastaava huolehtii yhdessä muiden ainejärjestön toimihenkilöiden kanssa näiden tavoitteiden toteutumista ja päivittää ne yhdessä hallituksen kanssa tarvittaessa vuosittain.

———————————-

Biopsi ry’s environmental goals

 

Biopsi ry’s environmental goals are made to give advice to our student association’s members and correspondents in every part of the associations activity. The goals have been approved at the board’s meeting 4.7.2021.

Clubroom “Kerhis” at the campus of Kauppi

We will pay attention to recycling at the clubroom taking the opportunities of the campus into account. We recommend that students bring their own coffee cups to the clubroom so that we can reduce the use of disposable cups. We will pay attention to the environmental aspects in the purchases of the clubroom.

Events

We take care of the recycling possibilities and keeping the waste amount as low as possible when we are planning events. The use of disposable tableware is reduced by favouring the members own reusable tableware. We try to serve vegetarian food in big events and give the leftovers to the participants, if it is possible. Because Biopsi support the activity of the Fair Trade Alliance, we serve only Fair Trade coffee at the anniversaries and the business meeting events. The student association can also organize an environmental themed event yearly.

Informing about environmental matters

The environmental matters are brought into the knowledge of the students by using social media such as Instagram. We also have a common platform for discussion for members who are interested in environmental matters.

The environmental correspondent takes care of these goals in association with other correspondents and members of the board. The environmental goals are updated on a yearly basis if needed.