Etusivu » Hallitus

Hallitus 2020 / Board 2020

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi, ellei toisin mainita.

E-mail addresses are of form firstname.lastname@tuni.fi unless stated otherwise.

Lauri_Ryyppo-nettiversio

Lauri Ryyppö

Puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava

Chairperson, external relations correspondent

puheenjohtaja@biopsi.fi

Henna-nettiversio

Henna Urhonen

Varapuheenjohtaja, hyvinvointivastaava, tenttiarkistovastaava, tasa-arvovastaava, maisterien virkistysvastaava

Vice chairperson, well-being correspondent, exam archive correspondent, equality correspondent, Master students’ event organizer

Noora_Salokorpi_nettiversio

Noora Salokorpi

Sihteeri

Secretary

Antti Kiviaho-nettiversio

Antti Kiviaho

Rahastonhoitaja

Treasurer

rahastonhoitaja@biopsi.fi

Ella Lampela-nettiversio

Ella Lampela

Tapahtumavastaava, somevastaava

Event organizer, social media correspondent

tapahtumavastaava@biopsi.fi

Lyydia_Saari-nettiversio

Lyydia Saari

Tapahtumavastaava, somevastaava

Event organizer, social media correspondent

tapahtumavastaava@biopsi.fi

Iida Salonen-nettiversio

Iida Salonen

Viestintä- ja sähköpostivastaava, nettisivuvastaava, koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Communications and e-mail correspondent, web page correspondent, education and social affairs correspondent

Frans_Ek_nettiversio

Frans Ek

Yrityssuhdevastaava

Business relations correspondent

yrityssuhdevastaava@biopsi.fi

Iina_Koivisto_nettiversio

Iina Koivisto

Tuutorivastaava

Tutoring correspondent

tuutorivastaava@biopsi.fi

Hallituksen varajäsenet

Sini_Saarimaa-nettiversio

Sini Saarimaa

Kahvitusvastaava

Catering services correspondent (coffee, tea and pastries)

Sinin sähköpostiosoite / Sini’s email: sini.s.saarimaa@tuni.fi

Kaisla-nettiversio

Kaisla Walls

Kahvitusvastaava

Catering services correspondent (coffee, tea and pastries)

Hallituksen ulkopuoliset vastaavat

Correspondents outside the board

Laura Lassila
Kulttuurivastaava
Cultural correspondent

Lotta Isosaari
Excursiovastaava
Excursion correspondent

Satu Jäntti
Maisterien virkistysvastaava
Master students’ event organizer

Rosa Korhonen
Kerhohuonevastaava
Club room correspondent

Roope Ohlsbom
Kv-tuutorivastaava
International tutoring correspondent

Timo Ahola
Blogivastaava
Blog correspondent

Niklas Lostedt
Hankintavastaava
Purchasing correspondent

Sanni Erämies
Liikuntavastaava
Sports correspondent

Mikko Kaasinen
Ympäristövastaava
Environmental correspondent