Etusivu » Hallitus

Hallitus 2023 / Board 2023

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi, ellei toisin mainita.

E-mail addresses are of form firstname.lastname@tuni.fi unless stated otherwise.

miia

Miia Siljavaara

Puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava

Chairperson, external relations correspondent

puheenjohtaja@biopsi.fi

22b036df-9ce0-41b1-af34-f5dae163eb64

Emmi Eskelinen

Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, vuosijuhlavastaava

Vice chairperson, Educational and social affairs correspondent,  Anniversary correspondent

kopovastaava@biopsi.fi

WhatsApp Image 2023-03-09 at 11.21.33

Elizaveta Husu

Sihteeri, kahvitusvastaava, Loimu-vastaava

Secretary, catering services correspondent (coffee, tea and pastries), contact person of Loimu

WhatsApp Image 2023-02-07 at 15.08.37

Sara Pihlava

Rahastonhoitaja

Treasurer

rahastonhoitaja@biopsi.fi

 

Tietoturvavastaava
IT security correspondent

WhatsApp Image 2023-03-09 at 23.44.40

Santeri Ropponen

Tapahtumavastaava

Event organizer

tapahtumavastaava@biopsi.fi

Image (34)

Emilia Mäki

Tapahtumavastaava

Event organizer

tapahtumavastaava@biopsi.fi

Image (35)

Aino Malin

Yrityssuhdevastaava

Business relations correspondent

yrityssuhdevastaava@biopsi.fi

Image (36)

Selina Palola

Tuutorivastaava

Tutoring correspondent

tuutorivastaava@biopsi.fi

WhatsApp Image 2023-03-07 at 09.14.55

Ajai Chinnaiah Nagaraj

Kansainvälisyysvastaava, liikuntavastaava, hyvinvointivastaava, kansainvälinen tuutorointivastaava

Correspondent of international relationships, sports correspondent, well-being correspondent, international tutoring correspondent

Hallituksen varajäsenet

Hallituksen ulkopuoliset vastaavat

Correspondents outside the board

Oona Kukkonen
Kioski-, palvelu-, ja hankintavastaava
Biopsi’s kiosk, service, and purchase correspondent

Kalle Keisu
Vuosijuhlavastaava
Biopsi’s anniversary correspondent

Ronja Hankaniemi
Rahastonhoitajan apulainen
Assistant of the treasurer

Emma Väätäinen
Tasa-arvovastaava, kulttuurivastaava, TikTok-vastaava
Equality correspondent, culture correspondent, TikTok correspondent

Miina Hoikka
Koulutuspoliittinen vastaava
Educational affairs correspondent

Sini Saarimaa
Nettisivuvastaava
Webpage correspondent

Jesse Anttila
Tuutorivastaava
Tutoring correspondent

Veera Räkköläinen
Viestintävastaava
Communications correspondent

Seeri Raatikainen
Haalarimerkkivastaava
Student overalls badge correspondent

Miina Hoikka
Maisterien virkistysvastaava
Recreation correspondent of master students

Roza Parveen
Ympäristövastaava, tenttiarkistovastaava
Environment correspondent, exam archive officer

Karoliina Hopia
Alumnivastaava
Alumni correspondent

Eerika Suokas
TikTok-vastaava
TikTok-correspondent

Kaisla Walls
Excursio-vastaava
Excursion correspondent

Lotta Kulmala
Blogivastaava
Blog correspondent

Pinja Linnakangas
Kerhisvastaava
Clubroom correspondent

Tapahtumatiimi

Event organizer team

Mari Heinonen

Milla Ahola

Amanda Vanhatalo

Annika Davidson

Anni Honkanen

Selina Palola

Oona Kukkonen

Emma Väätäinen

Tuutorit

Tutors

Milla Ahola

Annika Davidson

Mari Heinonen

Elizaveta Husu

Lotta Laitila

Erika Niininen

Sanniina Pakkala

Toivo Parjanen

Santeri Ropponen

Amanda Vanhatalo

Inka Virkkunen

Annastiina Niskanen

Susanna Harju (Maisterituutori)

Kansainväliset tuutorit

International tutors

Anni Honkanen

Oona Kähkönen

Roza Parveen

Waseeq Minhas

Susanna Harju

 

 

Vuosijuhlatiimi

Biopsi’s anniversary organizer team

Haalaritiimi

Biopsi’s student overalls sponsor organizer team

Amanda Vanhatalo

Annastiina Niskanen

Aida Hartikainen

Emma Laitinen

Elizaveta Husu

Opiskelijaedustajat

Biopsi’s student representatives

Sini Saarimaa

Emmi Eskelinen

Jenni Keränen

Miina Hoikka

Tomi Viitanen

Katariina Helasmäki

Sini Thusberg