Etusivu » Blogi » Vuoden 2020 hallituspestien ja vastaavuuksien esittely

Vuoden 2020 hallituspestien ja vastaavuuksien esittely

Vuoden lähestyessä loppuaan, lähestyy myös ainejärjestön hallituskausi loppuaan. Hallituskausi on kalenterivuoden mittainen ja uusi hallitus on perinteisesti muodostettu joulun alla Biopsin Bikkumustissa Bikkujouluissa. Vaikka ainejärjestötoiminnan läsnäolo opiskelijoiden arjessa on pandemiatilanteen vuoksi jäänyt harmillisen pieneksi, kulissien takana on häärännyt suuri joukko aktiiveja, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan pitäneet yllä ja edistäneet Biopsi ry:n toimintaa.  

 Alla ainejärjestön hallituksen jäsenet ja vastaavat esittelevät itsensä, oman toimensa ja kertovat, mitä omaan järjestötoimintaan on kuluneen kauden aikana kuulunut. Jos joku, tai miksei useampikin, pesteistä herättää kiinnostuksesi, kannattaa ehdottomasti pyrkiä mukaan ensi vuodelle. 

Kiitokset vuoden 2018 hallitukselle, joiden blogikirjoituksesta saimme idean tähän kirjoitukseen. 

 

Alla ensin hallitukseen kuuluvien henkilöiden terveiset ja pestien esittelyt, alempaa löytyy hallituksen ulkopuolisten vastaavien terveiset.

Olen Lauri ja olen tänä vuonna toiminut ainejärjestömme puheenjohtajana ja ulkosuhdevastaavana. Tehtäväni Biopsin hallituksessa on pyrkiä siihen, että pakka pysyy kasassa. Ulkosuhdevastaavana olen edustanut ainejärjestöämme tiedekunnan ja ylioppilaskunnan tapahtumissa. 

Ainejärjestömme sisällä kommunikoin hallituslaisille ja vastaaville. Tähän kommunikointiin kuuluu kokouskutsujen koostaminen ja lähettäminen, välittää tietoa kattojärjestömme Treyn puuhista ja muistutella kaikkia aktiiveja erilaisista tehtävistä, joita meillä on. Tehtäväni ei kuitenkaan ole pelkästään WhatsAppin ja säpöjen taiteilu. Kokouksissa toimin nimikkeeni mukaisesti puheenjohtajana ja pyrin parhaan mahdollisen kykyni mukaan tähtäämään siihen, että kokouksissa asiat tulevat hoidettua kohtuullisessa ajassa ja kaikki saavat puheenvuoron. 

Ulkosuhdevastaavan rooli on Biopsissa perimätiedon mukaan usein ollut puheenjohtajalla. Biopsilaisten lisäksi olen omankin koronavuoden aikana päässyt myös tutustumaan muihin yliopistolaisiin. Tärkeimpänä kontaktina on ollut Treyn ainejärjestöjen, kiltojen ja harrastejärjestöjen puheenjohtajien yhteisryhmä, jota kutsutaan Syndikaatiksi. Ryhmä voi kuulostaa pahaa enteilevältä, mutta todellisuudessa ryhmä on enemmänkin vertaistukiryhmä. Tai ainakin jotain näiden kahden väliltä. Ryhmässä pääsee tutustumaan muihin samassa asemassa oleviin ihmisiin ja jakamaan kokemuksia heidän kanssaan. Tämän vuoden aikana olemme yhdessä tavanneet useamman kerran. Tapaamiset ovat olleet tärkeitä minulle, sillä yhdistyksen virallisten asioiden hoidossa voi joskus olla omat mutkansa. Lisäksi tapaamisissa olen päässyt kertomaan oman ainejärjestömme mahtavuudesta! 

Lisäksi tehtävässäni olen päässyt myös puhumaan risuista ja ruusuista tiedekuntamme ja opinto-ohjelmamme eri vastuuhenkilöiden kanssa. Näissä kokoontumisissa olen päässyt välittämään biopsilaisten huolia koulutukseemme liittyvistä asioista. Tänä vuonna puheenaiheita on esimerkiksi ollut maisterien opintokoordinaatio, ystävämme Sisu ja etäopiskelun parantaminen. Tehtävässä ei kuitenkaan joudu olemaan yksin vaan puheenaiheita on saanut jumpata muiden ihmisten kanssa, kuten varapuheenjohtajamme Hennan, koposopoIidan sekä muiden ainejärjestöjen ja kiltojen hallituslaisten kanssa. 

Henkilökohtaisesti koen saaneeni vuodesta irti erittäin paljon ja olen myös oppinut paljon. Eri kokemuksista ja vuoden herättämistä tunteista voisin kirjoittaa vielä paljon enemmän. Lisäkysymyksiä saa aina esittää, sillä juttelen aina innokkaasti ainejärjestömme asioista. Suosittelen myös, että hakeudut toimintaamme mukaan! Toiveeni vuoden 2021 Biopsille on, että ainejärjestömme saa aktiivisen ja motivoituneen joukon mukaan toimintaan, jotta voimme nousta kukoistukseen taas pandemian loputtua. Lisäksi toivon, että fuksit pääsevät mukaan yhteisöömme ja yleisesti vuosikurssien yhtenäisyyttä, koska yhtenäisyytemme on ollut meidän voimavaramme jo vuosia. 

Moi! Olen Henna, viidennen vuoden biopsilainen eli jo fossiiliksikin itsensä tunnistava maisterivaiheen opiskelija. Tämä on toinen kertani Biopsin hallituksessa, sillä olin mukana v. 2018 hallituksessa tuutori- ja blogivastaavana. Tällä hallituskaudella olen toiminut Biopsin varapuheenjohtajana sekä hoidellut tenttiarkisto, tasa-arvo ja hyvinvointivastaavan pestejä. Lisäksi olen toiminut maisterien virkistysvastaavana yhdessä Satun kanssa. 

Varapuheenjohtajana pääasiallinen tehtäväni on ollut toimia puheenjohtajan apukätenä, tukena ja tuuraajana aina tarvittaessa. Tuuraaminen tarkoittaa käytännössä hallituksen kokousten koolle kutsumista ja vetämistä, mikäli varsinainen puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tätä. Näin on kuluneen vuoden aikana ollut muistaakseni vain kerran, sillä puheenjohtajamme Lauri on ollut paikalla hoitamassa hommat kunnialla maaliin kokouksesta toiseen. Olenkin pyrkinyt olemaan pj:n apuna muissa yleisissä asioissa, kuten hallituksen kokousten doodlauksessa, sekä ollut mukana edustamassa Biopsia mahdollisissa muissa kokouksissa. Kokonaisuudessaan varapuheenjohtajan pesti on omalla kohdallani ollut hyvä ja rento kokemus, mutta hommassa toki pitää olla valmis ottamaan enemmän vastuuta aina tarpeen tullen. 

Tenttiarkistovastaavana olen ollut suunnittelemassa tenttiarkiston ulkoasua Biopsin nettisivuille sekä selvitellyt tenttien julkaisuun liittyviä lupa-asioita. Alkusyksystä lähtien olen päässyt käytännön hommiin eli lisäilemään arkistoon jäsenistöltä tulleita tenttejä. Tenttiarkistovastaavan homma on mielestäni mukavaa ja konkreettista, eikä tenttien lisääminen nettisivujen WordPress-alustalle vaadi mitään erityisiä IT-taitoja. Nettisivuvastaavaa voi myös lähestyä, jos jokin asia tuntuu epäselvältä. Aiempina vuosina tenttiarkiston ylläpito on jäänyt ainejärjestössämme hieman taka-alalle, joten olisi hienoa nähdä, että tähän hommaan löytyisi jatkaja. 

Tasa-arvo-/yhdenvertaisuusvastaavan toimenkuva on varsin monipuolinen ja siihen voi vaikuttaa itse paljon. Biopsissa moni yhdenvertaisuuteen liittyvä asia, kuten alkoholittomuus tapahtumissa toteutuu jo varsin hyvin, mutta aina toki voi löytää uusia kehityskohteita. Ainejärjestössämme tasa-arvovastaavan yhtenä tärkeänä tehtävänä on lisäksi toimia häirintäyhdyshenkilönä ja pyrkiä huolehtimaan siitä, ettei ainejärjestössämme häiritä, syrjitä tai kiusata ketään. Yksin ei kuitenkaan tarvitse nousta barrikadeille, vaan apua saa tarvittaessa muulta hallitukselta ja/tai ylioppilaskunnasta. 

Hyvinvointi yleisesti ja siten myös hyvinvointivastaavuus on läheisesti kytköksissä moneen muuhun osa-alueeseen, kuten liikuntaan, opintojen sujuvuuteen, yhteisöllisyyteen ja edellä mainittuun tasa-arvoon. Myönnettäköön, että muihin pesteihin verrattuna tämä on tuntunut itselleni kaikista haastavimmalta, eikä vähiten sen takia, että korona on hankaloittanut mm. tapahtumien järjestämistä, millä on varmasti osaltaan ollut vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin.  Kuitenkin koska hyvinvointi on niin laaja käsite, on tässä pestissä paljon mahdollisuuksia ideoida uutta ja järjestää erilaista toimintaa, kuten vaikkapa syksyllä olleet paintball-pelit. 

On ollut hienoa olla mukana pyörittämässä ainejärjestömme toimintaa ja vaikuttamassa siihen, mitä Biopsissa ja tiedekunnassamme tapahtuu. Suosittelen hakemaan rohkeasti hallitukseen tai ylipäätään johonkin vastaavan (tai hallopedin) pestiin! Riittää, kun löytyy intoa käyttää omasta ajasta osa biopsilaisten yhteisen hyvän eteen toimimiseen. Luottamustehtävissä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja tietenkin täytettä CV:seen. 

Olen Noora ja olen kolmannen vuoden opiskelija. Tämä on toinen hallituskauteni. Ensimmäinen hallitusvuosi meni tapahtumavastaavan tehtäviä hoitaessa, ja tänä vuonna olen toiminut hallituksemme sihteerinä. Sihteerin homma on simppeliä, mutta silti kattavaa. Sihteerin tehtäviin kuuluu kokouksissa pöytäkirjan koostaminen sekä myöhemmin sen puhtaaksi kirjoittaminen. Tehtävässä on siis tärkeää olla skarppina kokouksissa ja muistaa ottaa ylös olennaiset asiat. Lisäksi olen hoitanut muita pieniä hommia pitkin vuotta, kuten tilavarauksia kokouksiin. 

Sihteerin hommassa mukavaa on se, että se ei vaadi ajallisesti välttämättä niin paljon kuin monet muut pestit. Sihteerinä on myös hyvin kartalla siitä, mitä kaikkea ainejärjestössä tapahtuu eri osa-alueilla. Suosittelen ehdottomasti kaikille kiinnostuneille harkitsemaan sihteerin hommia tai jotain muuta hallitus- tai vastaavapestiä, sillä siinä pääsee oppimaan paljon ainejärjestöstämme sekä tutustumaan moniin uusiin ihmisiin! 

Hei! Tässä kirjoittaa Antti, kolmannen vuosikurssin opiskelija ja Biopsin rahastonhoitaja hallituskaudella 2020. Viime kaudella toimin yrityssuhdevastaavana. Haastavasta vuodesta huolimatta Biopsin kirstussa on vielä jäljellä kolikoita ja katseet on suunnattu jo pitkälle ensi vuoteen. 

Rahastonhoitaja on PJ:n, VPJ:n ja sihteerin ohella yksi Biopsin säännöissä määritelty ”pakollinen” virka. Lyhyesti muotoiltuna tehtävänä on Biopsin taloudesta huolehtiminen ja kaikki mitä se pitää sisällään. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi budjetointi, kirjanpito, laskujen lähettäminen ja niiden maksaminen, jäsenrekisterin ylläpito, sekä luonnollisesti hallituksen kokouksiin osallistuminen. Suurin työurakka ajoittuu kauden päättymisen jälkeisille kuukausille, kun koko vuoden tilitapahtumat summataan tilinpäätökseen. 

Rahastonhoitajan hommassa tarvitaan ennen kaikkea organisointikykyä. Usein to-do-listalla on monta pikkujuttua, jotka pitää hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Myös kirjanpidon perusjutut ja niihin liittyvät lakipykälät on tärkeää tuntea, sillä ilman yleiskuvan hallitsemista voivat pienetkin jutut viedä paljon aikaa ja aiheuttaa turhaa stressiä. Parhaimmillaan homma kuitenkin rullaa omalla painollaan ja kaikki pysyy vaivattomasti kontrollissa. 

Hallitustoiminta on ottanut paljon, mutta antanut vielä enemmän. On ollut hienoa oppia tuntemaan ihmisiä niin Biopsissa kuin muistakin ainejärjestöistä. Ilo on ollut myös oppia tuntemaan paremmin itseään. Kokoustaminen on opettanut parempia tapoja selittää omia näkökulmia ja argumentoida kantansa puolesta.  Voin vilpittömästi suositella hallituksen jäsenyyttä, sekä muutenkin järjestötoimintaa kaikissa sen muodoissa. 

Hei! Me olemme Lyydia ja Ella, kolmannen vuoden opiskelijoita ja ensimmäisen vuoden hallituslaisia! Tänä vuonna olemme toimineet Biopsi ry:n tapahtumavastaavina ja somevastaavina. Tapahtumavastaavan pesti on antoisa monista syistä: vastaavana pääset verkostoitumaan toisten ainejärjestöjen kanssa, ilahduttamaan kanssaopiskelijoiden arkea lystikkäillä tapahtumilla, ja muodostamaan muutoinkin hyödyllisiä yhteistyösuhteita useisiin tamperelaisiin yrityksiin.  

Tapahtumavastaavana toimiminen vaatii jonkin verran aikaa ja organisointikykyä, mutta mikään ei liene sen antoisampaa kuin nähdä työnsä jälki hienon juhlakoristelun ja iloisen juhlaväen muodossa! Taakkaa keventää myös huomattavasti mahtava tapahtumatiimi, jonka vastaavat kokoavat aina vuoden alussa. Tiimiläiset auttavat meitä kaikkiin tapahtumiin liittyvissä asioissa, suunnittelusta ja ideoinnista itse toteutukseen asti sekä halutessaan he voivat myös ottaa enemmänkin vastuuta itselleen.  Titteli antaa myös hyvää kokemuspohjaa kulttuurituotannosta kiinnostuneille 

Suosittelemme tapahtumavastaavan pestiä sinulle, joka olet vastuuntuntoinen, sosiaalinen, organisoitunut ja rakastat olla menossa mukana! Tätä taakkaa myös yleensä kantaa kaksi henkilöä, joten kaikki vastuu ja tehtävät eivät ole yksin yhden henkilön harteilla. Jos tapahtumien järjestäminen kiinnostaa ja et vielä ole valmis vastaavan rooliin, niin tapahtumatiimi on myös oiva vaihtoehto päästä vaikuttamaan tapahtumiin.  

Somevastaavina me tuotamme sisältöä Biopsin sosiaalisen median kanaville. Saamme myös välillä muilta vastaavilta tai jäseniltä apua julkaisuiden materiaalien tekemiseen, joten vain itse julkaiseminen jää meidän hoidettavaksemme. Somevastaavan tehtävät sopivat hyvin jonkun toisen pestin ohelle hoidettavaksi. Suosittelemme somevastaavan hommaa sellaiselle henkilölle, jolla on innokkuutta tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan, omaa jonkunlaisen vision siitä, mitä ja minkälaista sisältöä hän haluaa toteuttaa sekä on valmis myös vuorovaikuttamaan Biopsin somen kanavien kautta. Pesti myös sopii hyvin hallituksen ulkopuoliselle vastaavalle. 

Heipsuli! Olen Iida, neljännen vuoden maisterivaiheen biopsilainen ja Biopsin viestintä-, sähköposti, ja nettisivuvastaava, sekä KopoSopo (eli koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava). Olen toista kautta hallituksessa. Viime vuonna toimin tuutori- ja viestintävastaavana. Tälle kaudelle hain KopoSopon pestiin, sillä halusin tuoda KopoSopoilua lähemmäs jäsenistöä. 

KopoSopona pidän kirjaa tiedekunnan eri päätäntäryhmien edesottamuksista, ja tiedotan niistä jäsenistölle. Hommaan kuuluu yhteistyö hallopedien (eli opiskelijaedustajien), TREY:n sekä tiedekunnan henkilöstön, kuten opintokoordinaattorin ja tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa. Jäsenistön tiedotus tapahtuu tällä hetkellä luomani kuukausittaisen KopoSopokirjeen kautta, joka kasaa yhteen tärkeimmät palat kaikista kuukauden kopoiluista ja sopoiluista. Mikäli kiinnostaa, mitä yliopiston hallintopuolella tapahtuu, niin kannattaa ehdottomasti harkita pestiin hakemista! Ideoita Biopsin Kopotulevaisuutta varten on jo valmiina, joten nollista ei tarvitse aloittaa! 

Viestintä– ja sähköpostivastaavana päähommiani on koota Biopsin jokaviikkoinen viikkotiedote, sekä moderoida ja hallinnoida hallituksen sähköpostilistaa. Pesti on siis lähinnä sähköpostilistojen seurailua, ja sieltä tärkeiden asioiden poimimista! Viikkotiedotteen lisäksi jäsenistöä tulee välillä tiedotettua erillisellä sähköpostilla, mikäli siihen on tarvetta. 

Yllämainittujen pestien lisäksi olen vastuussa Biopsin nettisivujen ulkoasusta, toiminnasta ja sisällöstä. Uusien nettisivujen käyttöönoton myötä tämä on ollut lähinnä “silloin tällöin” toimintaa. Nettisivuhomman voikin helposti yhdistää esim. hallituksen ulkopuoliseen pestiin!  

Moikka kaikille! Olen Frans, toisen vuoden biopsilainen ja kuluvan hallituskauden yrityssuhdevastaava. Tehtävääni kuuluu, kuten arvata saattaa, Biopsin ja yritysten välisten suhteiden vaaliminen. Tehtävänkuvaa taas tulee harjoitettua useammalla eri rintamalla, joista tärkeimmät ovat yhteistyökumppanuudet, joilla rahoitetaan muun muassa vuosijuhlia ja fuksien haalareita, sekä yritystapahtumat, kuten viime keväänä järjestetyt yritysetäkahvit sekä tuleva RekryLAB Webinar. 

Yhteistyösopimusten solmiminen yritysten kanssa on Biopsin toiminnan rahoittamisen kannalta hyvin tärkeää. Tässä yrityssuhdevastaavan tehtävänä on suunnitella millä tavoin yhteistyökumppaneita voitaisiin hankkia mukaan, eli toisin sanoen mitä yrityksille tarjotaan vastineeksi toimintamme rahoittamisesta. Tätä ei tietenkään tarvitse tehdä yksin, vaan mukana auttamassa on yritystiimi, jonka johtaminen kuuluu myös yrityssuhdevastaavan vastuulle. Tiimin kanssa suunnitellaan, miten yhteistyövaihtoehtoja voitaisiin kehittää, sekä toteutetaan yhteistyöpakettien markkinointi. Tässä delegointi on kaiken a ja o, jotta kenellekään ei kertyisi aivan liikaa tehtävää. Yritysyhteistyö on tärkeää myös fuksien haalareiden rahoittamisen kannalta, ja myös tässä yrityssuhdevastaava sekä yritystiimi näyttelevät osaansa hoitamalla osan haalarisponsoreiden hankinnasta haalaritiimin hoitaessa loput. 

Yhteistyösopimusten lisäksi yrityssuhteita voidaan vaalia myös tapahtumien avulla. Alan yritysten esittely biopsilaisille sekä samalla biopsilaisten esille tuominen yrityksille on oiva tapa edistää molemminpuolista yhteistyötä, sekä luoda osapuolista toisilleen hyvää kuvaa. Yrityssuhdevastaavan tehtävään kuuluu täten yhdessä yritystiimin ja joskus myös excuvastaavan kanssa suunnitella miten yrityksiä voitaisiin tuoda paremmin biopsilaisten tietoon. Tapahtumat, joissa yritykset pääsevät esittäytymään ovat lyömättömiä tähän, mutta omalla kaudellani olemme valitettavasti kerenneet järjestää vain yhden tällaisen tapahtuman, yritysetäkahvit. Muita vastaavia tapahtumia ovat olleet RekryLAB, joka on tulossa ensi vuoden alussa ensimmäistä kertaa webinar-muodossa, erinäiset excursiot, sekä biosauna, joka joutui keväällä valitettavasti vaihtopenkille odottelemaan koronattomampaa aikaa. Pyrimme järjestämään vielä tämän vuoden aikana teille ainakin yhden tapahtuman, jossa nykyiset yhteistyökumppanimme pääsisivät hieman esittelemään toimintaansa meille. 

Yrityssuhdevastaavan pesti on tuntunut todella monipuoliselta hommalta, ja vaikka tekemistä välillä riittääkin, lopussa kiitos seisoo, kun pääsee katselemaan tiimin ideoinnin tuotoksia. Suosittelen hommaa ehdottomasti kaikille, joita kiinnostaa toimia linkkinä yritysten ja Biopsin välillä, sekä samalla kokeilla hieman omia organisointi- ja innovointikykyjään. Ja kuten jo aiemmin mainitsin, hommaa ei tarvitse yksin tehdä, vaan yritystiimi on aina mukana auttamassa. Siitä erityisen suuri kiitos heille! 

Heippa! Olen Iina, kolmannen vuoden opiskelija ja toimin tällä hetkellä Biopsin tuutorivastaavana. Koulu ja ainejärjestöhommien lisäksi tykkään vapaa-ajallani nähdä kavereita, pelata sulkapalloa ja nyt etäopiskelun ansiosta olen innostunut myös kotitreeneistä ja maalaamisesta. Tämä on ensimmäinen kauteni hallituksessa ja mielestäni olen saanut hoitaakseni varsin mukavan pestin. 

Tuutorivastaavan pääasiallinen tehtävä on suunnitella tuutorointia ja ohjata itse tuutoreita. Toisin kuin suurin osa muista hallituspesteistä, tuutorivastaavan toimikausi ei ole täysin sidottu kalenterivuoteen, vaan se alkaa alkuvuodesta ja venyy hieman seuraavan vuoden keväälle. Uuden tuutorivastaavan ensimmäinen tehtävä kevättalvella on koota kasaan joukko innokkaita tuutoreita, joiden kanssa uusia fukseja aletaan opastamaan ja ryhmäyttämään syksyllä. Ennen syksyä tuutorivastaava pääsee suunnittelemaan orientaatioviikkojen ohjelmaa yhdessä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorin kanssa. Suunnitteluvaihe oli mielestäni raskain vaihe tuutorivastaavan hommissa, mutta siinä on loistava tilaisuus päästä toteuttamaan omia ideoitaan ja vaikuttamaan siihen millaisen kuvan uudet opiskelijat saavat opiskelijaelämästä ja ainejärjestöstämme. 

Parasta tuutorivastaavuudessa on ehdottomasti ollut se, kun on kaiken suunnittelun jälkeen päässyt tutustumaan fukseihin ja näkemään kuinka innolla tuutorit ovat heitä ohjaamassa. Olen myös päässyt kehittämään ryhmänohjaustaitojani ja organisointikykyäni sekä oppinut paljon yhdistystoiminnasta, mistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessakin. Tämän kaiken lisäksi tuutorivastaavuudesta saa kolme opintopistettä, joten uurastus palkitaan myös yliopiston puolelta. Kannattaa ehdottomasti hakea pestiin, jos hallitustoiminta ja tuutorointi vähän eri näkökulmasta kiinnostaa. 

Hei! Me olemme Sini ja Kaisla, Biopsi ry:n hallituksen kahvitusvastaavat. Biopsi ry järjestää seminaarikahvituksia Kaupin kampuksella, joista me olemme vastuussa. Kahvituksista saaduilla tuloilla mahdollistetaan Biopsin jäsenistölle erilaisia etuja, kuten madallettuja osallistumismaksuja erilaisiin ainejärjestömme järjestämiin tapahtumiin sekä esimerkiksi hulppeiden vuosijuhlien järjestäminen 

Kahvitus on siis tärkeä osa Biopsin varainhankintaa, ja pestistä on ollut todella hauskaa olla vastuussa. Kahvitukset toimivat siten, että vastaavat ovat kartalla järjestettävistä seminaareista ja kuinka suurista tilaisuuksista on kyse, ja itse kahvitukseen on erilaisia nakkeja jäsenistölle. Vastaavat siis pyörittävät kahvituksia, mutta kahvittaminen on koko ainejärjestön yhteinen asia ja se ajaa jokaisen meistä intressejä. Alkukeväästä kahvitukset olivat hauskoja järjestää ja oli palkitsevaa saada homma luistamaan ja motivoida Biopseja yhteiseen varainhankintaan, ja pestiä on ollut helppo hoitaa kahdestaan. Korona vei jalat alta kahvituksilta tilapäisesti, mutta toivottavasti kahvitukset saadaan taas pian pyörimään normaalisti! 

Hallituksen ulkopuoliset vastaavat:

Moikka! Olen Rosa, ja toimin Biopsin kerhohuone- ja hankintavastaavana. Nimensä mukaisesti kerhohuonevastaavana minun vastuualueeseeni kuuluu meidän kerhohuoneemme eli kerhis. Hankintavastaavan hommiin sen sijaan kuuluu Biopsille tarvittavien ostoksien tekeminen. Hankintavastaavana kanssani on myös Niklas.  

Kerhisvastaavan työkuvaan ennen kaikkea kuuluu kerhiksen hoitaminen. Vaikka pesti saattaa kuulostaa vuoden mittaiselta siivousnakilta, ei se sitä ole. Kerhisvastaavan yksi isoimmista hommista on Biopsin oma kioski. Kuluneen vuoden aikana luonnollisesti kerhiksen käyttäjämäärä on merkittävästi laskenut, mutta kioski on silti ollut useille piristämässä pitkiä päiviä labrassa. Etenkin ruokalan ollessa suljettuna kesän, kioskista tuli erityisen tärkeä työssäkäyville biopsilaisille. Kioskin herkkujen lisäksi kehiksellä tietenkin toisena oleellisena tekijänä on kahvi. Kahvia ja teetä on aina tarjolla kaikille biopsin jäsenille, ja kerhisvastaavan tehtävänä on myös pitää huoli, että kahvia on saatavilla.  

Kerhohuonevastaavan ja hankintavastaavan työnkuvat sopivat erityisen hyvin yhteen. Kerhikselle tarvitaan jatkuvasti täydennystä sekä kioskiin että kahvikaappiin. Kun hankintavastaavia on kaksi (ja vähintään toisella on auto), täydennyksien hankkiminen sujuu tehokkaasti tukusta. Tukun hinnat myös mahdollistavat, että Biopsi pystyy tarjoamaan edullisemman hinnan kioskin tuotteille kuin useissa kaupoissa. Hankintavastaavien vastuulla on myös tehdä muita satunnaisia hankintoja biopsille, sekä hankkia kahvituksiin tarvittavat välineet. 

Moi! Olen Roope ja toimin Biopsin kansainvälisten asioiden vastaavana Kv-vastaavan pestiin sisältyy vaihto-opiskelijoiden ja kv-tutkinto-opiskelijoiden tutoroinnin järjestäminen, sekä jäsenistön kansainvälistymismahdollisuuksien edistäminen. Pandemiatilanteen vuoksi kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt merkittävästi, minkä vuoksi Biospin kv-toiminta on ollut suhteellisen olematonta kuluneen vuoden aikana. Kerronkin tässä mitä kv-toiminta on yleensä pitänyt sisällään, ja mitä kuluneelle vuodelle oli alun perin suunnitteilla.  

Kv-tutorointi järjestetään yhdessä kv-tutorien kanssa, joiden rekrytoinnista kv-vastaavan huolehtii. Tutoroinnin järjestämiseen sisältyy Suomeen saapuvien vaihto-opiskelijoiden ja kv-tutkinto-tutkinto-opiskelijoiden avustamista ja opastamista uudessa kaupungissa ja yliopistossa. Tämän lisäksi ainejärjestötoiminnasta tiedottaminen, sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen on olennaista, jotta kv-opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tutustua toisiinsa sekä muuhun Biopsin jäsenistöön. 

Järjestämällä kv-painotteisia tapahtumia ja antamalla kv-opiskelijoille mahdollisuus osallistua kaikkeen Biopsin toimintaan, saa myös Biopsin jäsenistö mahdollisuuden tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa, ja luoda kansainvälisiä kontakteja. Jäsenistön kansainvälistymismahdollisuuksien edistämiseksi kuluneelle vuodelle oli myös suunnitelmissa vaihtoinfoiltama, jossa opiskelijavaihdon suorittaneet opiskelijat olisivat voineet kertoa kokemuksistaan kanssaopiskelijoilleen. Ideana olisi ollut järjestää matalan kynnyksen tapahtuma innostamaan vaihtoon hakemiseen sekä vastamaan vaihto-opiskeluun ja vaihtohakuprosessiin liittyviin kysymyksiin.  

Kaiken kaikkiaan kv-vastaavan pesti on hieno mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin ihmisiin eri puolilta maailmaa ja järjestämään kivaa yhteistä puuhaa. Hyvänä puolena kv-vastaavana toimimisessa on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita suhteellisen vapaasti, eli kv-vastaavuudesta voi tehdä itsensä näköisen homman. Pesti tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua paikallisesi, sillä TREY järjestää kv-vastaaville koulutuksen sekä tapaamisia, joissa eri ainejärjestöiden kv-vastaavat pääsevät jakamaan ajatuksiaan toistensa kanssa. Yliopiston kv-toiminta ylittää usein muutoinkin ainejärjestörajat, joten se tarjoaa hienon mahdollisuuden päästä tekemään yhteistyötä eri ainejärjestöjen edustajien kanssa. Toivon mukaan pandemia selätetään mahdollisimman pian, ja kv-toimintakin pääsee palautumaan takaisin normaaliin päiväjärjestykseen. 

Kulttuurivastaavana saa järjestää kulttuuritapahtumia, jossa oma mielikuvitus on vain rajana. Kulttuurivastaavana pääset itsekin tutustumaan paremmin Tampereen kulttuuriin ja siihen, millaisia kulttuurillisia tapahtumia täällä järjestetään. Tänä vuonna järjestin esimerkiksi teatterireissun Tampereen Ylioppilasteatteriin.      

Ideoita, joita olisin mahdollisesti toteuttanut ilman koronaa, olisivat olleet kiertely ympäri Tamperetta, NääsPeksi, Tampereen Työväen Teatterin esitys sekä kulttuuriin liittyvät iltamat (kuten TexMex tequila ilta). Mutta kuten jo edellä mainitsin, oma mielikuvitus on vain rajana kulttuuritapahtumien järjestämisessä.  

Suosittelen suuresti kulttuurivastaavaksi hakemista. Kulttuurivastaavan homma ei vaadi suuresti aikaa ja tapahtumia voi järjestää silloin, kun itselle sopii parhaiten. Kulttuurivastaavana ei myöskään tarvitse olla kantatamperelainen. Itse lähdin mukaan hommaan silloin, kun olin asunut Tampereella vajaa puolivuotta. Joten rohkeasti hakemaan kulttuurivastaavaksi! 

Excursioilla tarkoitetaan erilaisia opintomatkoja, joihin voi sisältyä muun muassa yritysvierailuja ja virkistäytymistä. Excuvastaavana pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia excuja, yleensä yhdessä yritystiimin ja mahdollisen excutiimin kanssa. Excursiot voivat suuntautua niin kotimaan kuin ulkomaan kohteisiin, ja niiden suunnittelemisessa pääsee monipuolisesti kehittämään projektityöskentelytaitoja. 

Ennen koronatilanteen pahenemista suunnittelimme ulkomaan excursiota Ruotsiin. Koronatilanne kuitenkin vesitti suurimman osan excusuunnitelmista, mutta toivomme pystyvämme toteuttamaan ensi keväänä vielä yhden kotimaan excursion pääkaupunkiseudulle. Tuleva excuvastaava voikin toivottavasti viedä ulkomaan excua eteenpäin, mikäli koronatilanne sen sallii. 

Suosittelen hakeutumaan excursiovastaavan toimeen, mikäli olet kiinnostunut matkojen ja tapahtumien suunnittelemisesta, ja haluat samalla päästä tutustumaan alamme yrityksiin! Excuvastaava toimii tyypillisesti tiiviissä yhteistyössä yritystiimin kanssa, joten yksin ei tarvitse asioita hoitaa. Yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen on mukavaa puuhaa, ja excut itsessään ovat oiva palkkio tehdystä työstä. 

Mikäli olet lisäksi kiinnostunut ammattiliittomme Loimun asioista, suosittelen hakeutumaan ainejärjestömme Loimu-yhteyshenkilöksi. Loimu-yhteyshenkilönä pääset toimimaan linkkinä Biopsin ja Loimun, sekä Loimun opiskelijajärjestö LATTE:n välillä. Järjestöt tekevät keskenään yhteistyötä, Loimun ja LATTE:n esimerkiksi sponsoroidessa monia Biopsin tapahtumia. Yhteyshenkilönä pääset osallistumaan syvemmin niin LATTE:n kuin Loimun toimintaan ja halutessasi voit esimerkiksi liittyä myös LATTE:n hallitukseen. Yhteyshenkilön toimi ei halutessasi vaadi paljoa aikaa, eikä sinun tarvitse etukäteen tietää kaikkea Loimusta tai LATTE:sta. Omalla mielenkiinnolla pääsee pitkälle ja tekemällä oppii! 

Hellurei, nimi on Timo ja otinpa viime jouluna vastaan Biopsin blogin ylläpidon. Kuten nimi antaa olettaa, tehtäviin kuuluu Blogin päivittely ja sisällön tuottaminen. Vaikka blogin heräily onkin ollut kankeanpuoleista on suunta oikea ja toivottavasti sisältöä saadaan hurjasti lisää tulevina aikoina. Jos koet omaavasi ideoita tai jopa valmiita tekstejä, joiden tahdot päätyvän blogiin, ota yhteyttä niin hoidetaan homma kotiin.

Ainejärjestötoiminnassa on siis hurja määrä erilaisia mielenkiintoisia pestejä, joita kuka tahansa jäsen voi päästä hoitamaan. Jos jokin pesteistä herätti kiinnostuksesi, tai mieleesi juolahti ihan uusi vastaavan tehtävä, jonka voisit ottaa hoitaaksesi, ilmaise rohkeasti mielenkiintosi ja lähde mukaan toimintaan!